Aug 16, 2018

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 44 Comments

Đối luận với soạn giả Nguyễn Nhân: NGÁN NGẪM “CÁI SỰ MUỐN” CỦA ÔNG NGUYỄN NHÂN

Gửi soạn giả Nguyễn Nhân chùa Tân Diệu, Tôi là một phật tử đang sinh sống và làm việc tại Quảng Ninh với pháp danh Mật Tuệ Tri. Vừa qua, tôi có đọc một số bài viết của ông trên trang mạng thientong.com và thực sự choáng váng với “thành tích” tồi chánh hiển tà (nôm na là đẩy lùi chánh kiến, xiển dương tà kiến) của ông. Vì thế, nương theo tinh thần kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa, phẩm Chuyển Sanh, tôi gửi tới ông những lời tâm huyết, mong ông hoan hỷ đón nhận. Tại đường link http://thientong.com/thientong/10-huyen-ky-cua-duc-phat-truyen-theo-dong-thien-tong-2/, tôi được biết cuốn “Huyền ký của đức Phật truyền theo dòng Thiền tông” do ông viết, chương “Quy luật luân hồi nơi Trái Đất” có đoạn như sau: “Muốn đời sau làm người giàu sang thì đời này: 1/ Làm phước thật nhiều 2/ Mong đời sau giàu sang


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status