Sep 26, 2015

Posted by in Giáo điển | 42 Comments

ĐỪNG KHINH VIỆC NHỎ Kỳ 12 (kỳ cuối), THAY LỜI KẾT: “ĐƯỢC” GÌ TỪ BỆNH?

ĐỪNG KHINH VIỆC NHỎ Kỳ 12 (kỳ cuối), THAY LỜI KẾT: “ĐƯỢC” GÌ TỪ BỆNH? Nói “thay lời kết”, bởi không có ý tưởng gì là “của tôi” cả, mà có thể nói đó là một quá trình “nhận thức lại” những gì Thầy đã dạy và kinh sách đã xác quyết. Chính vì vậy nên các kỳ trước chủ yếu là kể chuyện, còn kỳ này thiên về trích dẫn tri kiến Phật môn để soi rọi những việc đã trải qua, ngõ hầu tìm thấy cái “được” mà mình “nhờ bệnh” mới có. Không ai không bệnh theo quy luật SINH-LÃO-BỆNH-TỬ Như đã đề cập, Phật dạy đã thọ thân tứ đại ở cõi Ta-bà thì không ai không bệnh theo quy luật SINH-LÃO-BỆNH-TỬ, kể cả Đức Phật là bậc toàn giác. Bởi thế khi đọc thư số 138 của Thầy “Điều không tưởng với Thầy là gì?”,

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status