Mar 29, 2020

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 36 Comments

Half knowledge: more harm than good (Hiểu không thấu đáo: lợi bất cập hại)

Dear vajra brother Mat Hai,

I would like to thank you for your profound sharing with the clear and meaningful image of “stingy virus” in the mind, which is destroying our dharma life resulting in the consequences in this life and next life.

We can not see such kind of “stingy virus” with our samsaric eyes. We have tried to practice Dharma, make use of Guru’s spiritual achievement. We think we will gain the result with what we have done relating to practice dharma, but the “stingy virus” gradually “kills” our good deeds in silience and spreads all over the dharma life, which leads us to the suffering. It is Guru who helps us out by giving us the chance for self-isolation to stop the spread of “stingy virus” and he also provides us with the method to fight against the “stingy virus” and cure our dharma life. How compassionate he is!

In the book of “Words of My Perfect Teacher”, Ratrul Rinpoche affirmed that “A teacher with all these qualities is like a great ship in which to cross the vast ocean of samsara. Like a navigator, he unfailingly charts out for us the route to liberation and omniscience. Like a downpour of nectar, he extinguishes the blaze of negative actions and emotions. Like the sun and moon, he radiates the light of Dharma and dispels the thick darkness of ignorance. Like the earth, he patiently bears all ingratitude and discouragement, and his view and action are vast in their capacity. Like the wish-granting tree, he is the source of all help in this life and all happiness in the next. Like the perfect vase, he is a treasury of all the inconceivable variety of vehicles and doctrines that one could ever need. Like the wish-granting gem, he unfolds the infinite aspects of the four activities according to the needs of beings. Like a mother or father, he loves each one of all the innumerable living creatures equally, without any attachment to those close to him or hatred for others. Like a great river, his compassion is so vast that it includes all beings as infinite as space, and so swift that it can help all who are suffering and lack a protector. Like the king of mountains, his joy at others’ happiness is so steadfast that it cannot be shifted by jealousy, or shaken by the winds of belief in the reality of appearances. Like rain falling from a cloud, his impartiality is never disturbed by attachment or aversion.”

A teacher with all these qualities is like a great ship in which to cross the vast ocean of samsara

 

Guru is the source of all help in this life and all happiness in the next

Guru who clears our ignorance and leads us in the proper direction deserves utmost respect. He is the guide of our life. He saves us from all obstacles, destractions, losses, failures and wasteful efforts leading us to nowhere to live. We should understand that half knowledge is always dangerous. It will do more harm than good. The attitude of gratitude towards the Guru from who we have learnt invaluable lessons of life is most desirable and expected minimum normal behavior. Even the tiny wrong actions of body, speech and mind ruin us and throw our life into darkness of suffering. Likewise, the very small virus can destroy the huge body of dharma life. His remedy to give us the opportunity to look back ourselves is necessary for us to stop the “stingy virus” and get healthy food for the strength of dharma life.

Guru who clears our ignorance and leads us in the proper direction deserves utmost respect

Thank you so much for your sharing.

I look forward to reading more of your writing.

May Guru and his consort have good health and live long for the sake of all sentient beings.

May we stay mindful, awaken, focusing on the orbit of Guru, Buddha, Dharma and Sangha so that we have a valuable self-isolation to correct our mistakes for the continuousness on the path of liberation under Guru’s guidance.

May all sentient beings be free from suffering and its causes.

May the pandemic caused by corona virus be over soon.

Om Mani Padme Hum.

Mat Dieu Hang

…………………………………………………………………………………..

Thưa Đạo huynh Mật Hải,

Đệ cảm ơn huynh đã chia sẻ những dòng cảm niệm sâu sắc, được minh họa bằng hình ảnh sinh động “virut bỏn xẻn” trong tâm là nguồn cơn phá hủy thân căn huệ mạng của hành giả và gây hậu quả nặng nề trong đời này và cả đời sau.

Bản thân học trò chúng ta không thể thấu thị “virut bỏn xẻn” này bằng nhục nhãn. Chúng ta cố gắng thực hành pháp, tận dụng thành tựu tâm linh của vị Thầy. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ đạt được kết quả khi tinh tấn hành pháp, nhưng chính “virut bỏn xẻn” đang dần dần thầm lặng giết chết thiện hạnh của chúng ta và lan rộng khắp nơi, hủy diệt thân căn huệ mạng của hành giả, làm cho chúng ta chịu nhiều khổ đau. Chính vị Thầy giúp học trò thoát khỏi nguy cơ đó bằng cách ban cho chúng ta cơ hội được tự cách ly để chặn đứng sự lây lan của “virut bỏn xẻn”; đồng thời, Thầy còn ban cho học trò phương thức đối trị với loại virut này và chữa lành thân căn huệ mạng cho chúng ta. Thầy thật từ bi biết bao!

Viên ngọc như ý

Trong tác phẩm “Lời vàng của Thầy tôi”, ngài Patrul Rinpoche khẳng định rằng: “Vị Thầy với đầy đủ những phẩm hạnh cũng giống như một chiếc thuyền lớn vượt qua đại dương luân hồi mênh mông. Giống như một hoa tiêu lão luyện, Ngài luôn luôn vạch ra con đường dẫn tới sự giải thoát và toàn giác. Như một giọt cam lồ, Ngài dập tắt ngọn lửa dữ của những hành động và cảm xúc bất thiện. Giống như mặt trời và mặt trăng, Ngài chiếu rọi ánh sáng của Giáo Pháp và xua tan bóng tối dầy đặc của vô minh. Giống như đất, Ngài kiên nhẫn chịu đựng sự vô ơn và ngã lòng, năng lực của Kiến và Hành của Ngài không thể nghĩ bàn. Như một cây như ý, Ngài là suối nguồn của mọi sự cứu giúp trong đời này và mọi hạnh phúc trong những đời sau. Giống như một chiếc bình toàn hảo, Ngài là một kho tàng
của tất cả các Thừa và các giáo lý hành giả hằng mong ước. Giống như ngọc như ý, Ngài hiển lộ những khía cạnh không thể nghĩ bàn của bốn công hạnh phù hợp với căn cơ của chúng sinh. Giống như người mẹ hay cha, Ngài yêu thương mỗi một chúng sinh trong vô lượng chúng sinh một cách bình đẳng, không có bất kỳ tham luyến nào với những người thân cận Ngài hay ghét bỏ những người khác. Giống như một con sông lớn, lòng đại bi của Ngài bao la tới nỗi dung chứa được tất cả chúng sinh vô biên như không gian, và nhanh chóng tới nỗi có thể cứu giúp được tất cả những chúng sinh đang đau khổ và không người che chở. Như sơn vương, tâm hoan hỷ của Ngài trước hạnh phúc của người khác kiên cố tới nỗi không thể lay động bởi sự ghen tị, hay không thể bị dao động bởi những ngọn gió thế gian. Giống như trận mưa đổ xuống từ đám mây, tâm vô phân biệt của Ngài không bao giờ bị xáo trộn bởi sự tham luyến hay ganh ghét”

Vị Thầy với đầy đủ những phẩm hạnh cũng giống như một chiếc thuyền lớn vượt qua đại dương luân hồi mênh mông.

Ngài là suối nguồn của mọi sự cứu giúp trong đời này và mọi hạnh phúc trong những đời sau

Đạo sư là người xóa đi màn đêm vô minh và chỉ dẫn học trò đi đúng quỹ đạo chánh pháp, vì vậy, ngài là người đáng được tôn kính nhất. Thầy chính là chỉ dạy, hướng dẫn, dìu dắt, quyết định sự thành công trong cuộc đời của hành giả. Thầy giúp chúng ta thoát khỏi khó khăn, chướng ngại, thất bại, mất mát và những cố gắng vô vọng làm chúng ta lang thang vô hướng. Chúng ta nên ghi nhớ hiểu không thấu đáo luôn luôn mang đến hiểm họa. Hiểu không tường tận những điều mình biết lợi bất cập hại. Cũng vậy, sự biết ơn và trả ơn vị Thầy, người ban cho chúng ta bài học vô giá trong cuộc sống, cần được thể hiện bằng sự tự giác, ước nguyện, hoan hỷ nhất và thể hiện ngay cả trong những hành vi nhỏ nhất. Hành vi thân ngữ tâm sai trái dù rất nhỏ với vị Thầy cũng đủ làm hủy hoại chúng ta, đẩy cuộc đời chúng ta vào đêm đen của khổ đau, phiền muộn. Cũng vậy, virut nhỏ bé có thể phá hủy cả thân căn huệ mạng của chúng ta. Phương thức điều trị Thầy ban chính là cho chúng ta cơ hội tự quán xét bản thân để ngăn chặn “virut bỏn xẻn” và nạp thêm thực phẩm bồi bổ sức khỏe cho thân căn huệ mạng của học trò.

Đạo sư là người xóa đi màn đêm vô minh và chỉ dẫn học trò đi đúng quỹ đạo chánh pháp, vì vậy, ngài là người đáng được tôn kính nhất.

Đệ cảm ơn huynh đã chia sẻ bài viết lợi lạc. Đệ mong được đọc thêm những chia sẻ mới của huynh.

Con cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

Cầu nguyện chúng con luôn tỉnh thức, chánh niệm và chú tâm trong quỹ đạo Thầy, Phật Pháp Tăng và chúng con sử dụng khoảng thời gian tự cách ly thật hữu hiệu nhằm điều chỉnh hành vi thân ngữ tâm để được tiếp tục bước đi trên hành trình giác ngộ dưới sự hướng dẫn của Thầy.

Cầu nguyện tất cả chúng sanh đoạn trừ mọi khổ đau.

Cầu nguyện nạn dịch covid 19 sớm tiêu trừ.

Om Mani Padme Hum.

Mật Diệu Hằng

 

 

 1. Momen Mohamed says:

  Dear holy, respected and honorable guru,

  Thank you so much for sharing this article with us. I don’t know why but while I was reading this article I suddenly remembered two things the first thing was a quote from the dhammapada says ” the fool who knows one’s own folly, is wise at least to that extent, but the fool who thinks oneself wise is really a fool ! And the second thing was a person he’s called “Rama Krishna” he was an Hindu priest. Thank you so much again dear holy guru honestly we’re nothing without your blessings and your compassionate prayers. I really appreciate and respect you.

  May you have good health and live long for the benefit of all sentient beings.

  May all sentient beings attain the happiness of Buddha’s nature.

  May the pandemic caused by corona virus soon end

  Om Mani Padme Hum

 2. Momen Mohamed says:

  Dear holy guru,

  Thank you so much for your reply! I’m reading and comment daily since I knew this website and I think that that’s the most little thing which I can offer for you after all the respect, appreciation and the blessings which you offered for me !

  May you have good health and live long for the benefit of all sentient beings.

  May all sentient beings attain the happiness of Buddha’s nature.

  May the pandemic caused by corona virus soon end

  Om Mani Padme Hum

 3. Tantra Ashihata (Simon Michael) says:

  Dear holy Guru,

  My name is Tantra Ashihata,

  I thank you for this wonderful article you have given to us.

  May you continue protecting and leading us in all our dealing. In anything that it will lead us to destruction may you protect us.

  May the soul of my mother and many other who died may they rest in peace.

  May the end of corona virus come soon may all sentient beings be free from suffering

  Om Mani padme hum

   

 4. Mật Huệ Pháp
  Mật Huệ Pháp says:

  Dear holy Guru

  I’m joyful with the sharing of Mat Dieu Hang which has a great quote from Patrul Rinpoche on wonderful virtues of a Guru. This quote touches my heart when thinking about Guru’s compassion and also helps me look back my immoral thought towards Guru. Her sharing helps me realize that for a long time, we have been nurturing the “stingy virus” in our mind. Even though we’ve stepped in the door of holy Dharma but yet get rid of wrong virtue; we’re chanting verses on Guru devotion but yet get rid of greed and hatred. Our attachment to Gain-Loss is a good environment for the “stingy virus” to grow up, turning us into insensible and ungrateful disciple. Her sharing helps me understand more thoroughly and righteously about the role of a Guru on our path of liberation so that I should be mindful in each and every action of body, speech and mind. May Guru lead us out of the pitfall of eight worldly concerns!

  Thanks Mat Dieu Hang for the article

  May Guru and his consort live long for the benefit of all sentient beings

  May Mat Dieu Hang have health and soon achieve righteous wishes

  May all sentient beings have the sense of shame

  May Corona pandemic soon be eliminated

  Om Ah Hum

 5. Saliu Abdulmumin says:

  Dear holy guru

  Thank you for the teaching of this wonderful article.

  I pray for quick end to Corona viruse.

  May Guru live long and have good healthy for the sake of beings

  May beings be free from suffering and have enlightenment

 6. Nguyễn Cát says:

  Dear Guru!
  I have read this article, “Half knowledge: more harm than good”.
  Thanks vajra brother Mat Hai and Mat Dieu Hang for clarification on the manifestations and hidden risks of the ‘stingy virus’, helping us to be more cautious in identifying, treating and preventing this virus. Accordingly, I understand that this virus is extremely dangerous with the mechanism of action that silently creeps into the virtuous tree of the practitioner, erodes every root of the Guru’s devotion until that virtuous tree no longer is able to absorb the blessed sunshine and the essence of divine power to nourish its life, which results in death. This process takes place so quietly, thus for those who do not have enough internal power to review and take self-treatment, it is only when receiving the consequences, they realize and get surprised with the cause. We are fortunate to follow a Guru who diagnosed and bestowed us the “wrathful” divine medicine and the “isolation” treatment method so that we could promptly localize and thoroughly treat these subtle signs of infection. I sincerely thank you for your compassion and patience to care for our spiritual destiny.
  I also rejoice in the quotes from Mat Dieu Hang in the book “Words of my perfect Teacher” about the Guru’s virtue. With the very beautiful, vivid images from Patrul Rinpoche’s comparison, I can feel the Guru’s Bodhicitta as clear and pure as a downpour of nectar; as brilliant and dazzling as the sun, the moon; as sturdy and firmed as the soft ground; as soft and smooth as a river. But no matter how miraculously that expression of Bodhicitta manifests, it is never far away from “impartiality is never disturbed by attachment or aversion” as “Diamond” or blessings rains will always fall from any cloud that has gathered its full elements.
  Thanks Mat Dieu Hang for sharing this useful article. May you have good health and soon achieve righteous wishes.
  May Guru and your consort live long for the sake of all sentient beings.
  May covid-19 pandemic soon be over.
  Om Mani Padme Hum.

 7. Nguyễn Cát says:

  Dear Guru,

  Thank you for encouraging me.

  Om Mani Padme Hum.

 8. Mật Khải Nguyên says:

  Dear holy Guru,

  I am joyful reading this article,

  Coming across the phrase “stingy virus”, I was really impressed. My mind sparked an image of something both dangerous and invisible which could devour me day by day without me realizing, not until it was too late.

  Indeed, in the Sutra of Forty-two Chapters, the Buddha had stated: “You should not trust your thought unless you have attained enlightenment”. Thus, it is my half-knowledges and my unrighteous thoughts arose from my stingy mind that is no different than viruses; because technically I cannot see it with my samsaric eyes, no matter how hard I try to practice the Dharma myself… Moreover, if it is in my daily life that I can recover from viruses thanks to my immune system; it will not be the case in my Dharma life, where the stingy virus would have no cure unless it was tackled by a Dharma teacher. If I was not lucky to have my stingy virus pointed out by a Guru, I would carry it into my next life, and the next after it, and the next… From then on, I would have no chance of reaching enlightenment once my dharma life is infected with that virus. Come to think of it, I cannot help but shivering, knowing how lucky I am to still be able to receive the diamond remedies from the Guru.

  I am grateful to Guru for granting me the self-isolation method which helps stopping the spread of the stingy virus. Through this, I am touched and understand more about “The words of my perfect teacher”.

  May Guru and his consort live long for the sake of all sentient beings.

  Thanks Mat Dieu Hang for the article.

  May all sentient beings attain the happiness of Buddha’s nature.

  May the Covid-19 pandemic soon be no more.

  Om Mani Padme Hum.

 9. Donald kekeke says:

  Thanks Guru for your Enternal love and guidance always, for you are always there for us at all times.

   

   

 10. Tantra Adeniva says:

  Dear honourable guru

  Thank you so much for your beautiful teachings and kindness.

  Thank you so much for help us to walk on the path of dharma.

  May all beings be happy.

  May the pandemic Corona virus will end soon from the earth.

  May all Corona affected will get well soon

  🌷OM MANI PADME HUM 🌷

  🙏🙏🙏🙏🙏🙏

 11. Jamessox says:

  жесткое порно бесплатно

 12. Mật Tích says:

  Kính Bạch Thầy
  Con hoan hỷ được đọc những dòng cảm niệm thật sâu sắc lợi lạc của đạo huynh Mật Hải
  Qua bài viết chia sẻ con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy dìu dắt quyết định sự thành công
  Thầy giúp cho chúng con vượt qua mọi khó khăn thất bại xoá đi màn đêm vô minh để chúng con đi đúng quỷ đạo chánh Pháp
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh
  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ

  Om mani padme hum

 13. Mật Chánh Tấn says:

  Mô Phật!
  Đệ hoan hỷ với những chia sẻ của đạo huynh Mật Diệu Hằng trong bài viết này. Những chia sẻ, cảm niệm của đạo huynh trong bài viết này giúp đệ cảm nhận rõ hơn, hiểu rằng mình cần quán xét nhiều hơn bản thân mình để thực sự trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư.
  Như huynh đã chia sẻ trong bài viết này: “Hiểu không tường tận những điều mình biết lợi bất cập hại”. Nếu như bản thân đệ chỉ thể hiện bằng lời nói (hay chữ viết) rằng mình sùng kính Đạo sư nhưng hành động, thái độ lại không tương ứng thì chả khác gì một kẻ ngụy quân tử. Đệ hiểu rằng lời nói, thái độ cũng cần đi đôi với hành động, cũng giống như “việc học” cần đi đôi với “thực hành” thì mới có kết quả thực sự. Nếu như số lượng người dạy học, được gọi là Thầy trên thế giới thì cũng thực nhiều nhưng số người Thầy dạy về cách làm người thì sẽ ít hơn, rồi càng ít hơn nữa vị Thầy dạy đạo có thể giúp chúng ta đi đúng trên con đường chánh pháp. Và sẽ càng hiếm hơn nữa vị Thầy là tổ sư của một dòng phái với 6 phát kiến tâm linh, luôn giương cao ngọn cờ chánh kiến.
  Nếu chỉ điểm qua những hoạt dụng Bồ đề tâm của vị Thầy cũng thực không đếm xuể, ví dụ như những chuyến pháp sự vân du của vị Thầy, những lần Thầy giúp đỡ các đạo huynh, đạo hữu để phát triển trên con đường tâm linh, thế gian hay đơn giản những lần vị Thầy khen thưởng, sách tân để khích lệ huynh đệ chúng ta tinh tấn thực hành pháp. Tất cả đều là vì lợi ích của bản thân huynh đệ chúng ta. Lòng Bồ đề của vị Thầy như vậy mà bản thân chúng ta vẫn để “virut bỏn xẻn” ngặm nhấm tâm can thì quả thực phí đời sống này. Cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng đã chia sẻ bài viết này, giúp đệ suy ngẫm và quán xét để cảnh tỉnh hành vi của mình, trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư thể trong cả thái độ, lời nói lẫn hành động.
  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe và trụ thế dài lâu vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu nguyện đạo huynh Mật Diệu Hằng hanh thông thế sự, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Cầu nguyện nạn dịch Covid-19 nhanh chóng được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 14. Mật Pháp Ngân says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài “Hiểu không thấu đáo: lợi bất cập hại” rồi ạ!
  Con hoan hỷ khi đọc những dòng cảm niệm chân thành của đạo huynh Mật Diệu Hằng. Qua bài viết con biết được hiểu không thấu đáo luôn luôn mang đến hiểm họa. Hiểu không tường tận những điều mình biết lợi bất cập hại.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Covid-19 nhanh bị tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum!

 15. Mật Thúy says:

  Kính Bạch Thầy .
  Con đã đã đọc xong bài này rồi ạ .
  Mật Thúy hoan hỉ với bài viết chia sẻ của đạo huynh Mật Diệu Hằng , cảm ơn huynh đã viết bài này cho Mật Thúy hiểu thêm chúc nữa về tâm bỏn sẻn có thể quỷ đi cân tuệ mạng của học trò đệ tử chúng con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ngân chặn kịp thời không để cho virut bỏn sẻn sâm nhập vào cơ thể chúng con nó có thể giết chết căn tuệ mạng của chúng con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của chúng sanh con cầu nguyện cho vi khuẩn corona xóm ngày được tiêu trừ Om Ah Hùm.

 16. Mật Thái Xuyên says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này ạ.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh chia sẻ pháp của đạo huynh Mật Diệu Hằng. Con xin tán thán tấm lòng sùng kính vị Thầy của đạo huynh. Bài viết đã cho con thấy rõ hơn về tầm qua trọng của vị Thầy đối với hành giả, vị Thầy chính là suối nguồn của mọi thành tựu thế gian và xuất thế gian. Con hiểu rằng chúng con cần trưởng dưỡng lòng sùng kính vị Thầy, niềm tin và sự tinh tấn để được đi trên con đường đến bến bờ giải thoát có sự hướng dẫn của vị Thầy. Con cảm tạ ơn Thầy đã kham nhẫn chỉ dạy chúng con.
  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc và hạnh phúc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện đạo huynh Mật Diệu Hằng mạnh khoẻ, viên thành mọi ước nguyện chánh đáng.
  Cầu nguyện nạn dịch covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 17. Mật Chân Tính (13 tuổi) says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ. Con hoan hỷ với những dòng cảm niệm của đạo huynh Mật Diệu Hằng ạ. Vị Thầy là người dẫn dắt chúng con trên hành trình giác ngộ và xóa đi sự vô minh ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  cầu nguyện cho đại dịch Covid-19 trên toàn thế giới sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum

 18. Mật Phê Rô says:

  Dear Guru!
  I have read article.
  Thank you so much!
  Pray Guru good health, live long because benefit of all beings.
  Pray covid 19 end.
  Om Mani Padme Hum!

 19. Mật Huệ Liên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh và sự sùng kính Đạo sư của huynh Mật Diệu Hằng.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng con luôn tỉnh thức, chú tâm trong quỹ đạo Thầy, Phật Pháp Tăng.
  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 20. Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con hoan hỉ với chia sẻ của huynh Mật Diệu Hằng. Vị Thầy là người đã cứu vớt chúng con ra khỏi vũng bùn tà kiến giúp chúng con thấy được ánh sánh chánh pháp thấy được một bầu trời mới, một tầm cao mới khi từ kẻ ngu dần dần thành người trí, từ kẻ bơ vơ lạc lõng thành người có nơi nương tựa chân thật khi dám thay đổi bản thân, phá vỡ vòng khuân khổ bó hẹp chèn ép luôn tạo nên cho chúng sự sợ hãi cùng những thế lực vô hình đang đưa chúng con trở thành kẻ tà kiến. Con cảm tạ vị Thầy đã ban cho chúng con những phương pháp thực hành pháp đơn giản nhưng mang lại hiệu quả bất ngờ khi chính tâm thức của chúng con đã được thay đổi hoàn toàn mới mẻ bởi những trận mưa pháp, những tinh tuý cam lồ của vị Thầy để giờ đây chúng con luôn tự hào, kiêu hãnh khi song hành hai con đường tưởng chừng như đối lập mang tên đời – đạo.
  Cầu nguyện vị Thầy sức khoẻ và trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum

 21. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu nguyện cho đại dịch corona sớm bị tiêu trừ. Om mani padme hum.

 22. Mật Bích Thủy. says:

  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc bài viết : ” HIỂU KHÔNG THẤU ĐÁO : LỢI BẤT CẬP HẠI ” rồi ạ .
  Con hoan hỷ với những dòng cảm niệm chân thành sâu sắc thẫm đẫm lòng sùng kính vị Thầy của đạo huynh Mật Diệu Hằng .Bài cảm niệm của đạo huynh Mật Diệu Hằng một lần nữa cho chúng con hiểu rằng bản thân mỗi chúng con cần phải quán xét và điều chỉnh hành vi thân ngữ tâm của mình sao cho đúng quỹ đạo chánh pháp, trưởng dưỡng lòng sùng kính vị Thầy, trân quý giáo pháp, tinh tấn thực hành ,chú tâm và chánh niệm để ngăn chặn kịp thời ” Vi rút bỏn xẻn ” trước khi bị phát tán làm ảnh đến thân căn huệ mạng của bản thân.
  Cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng đã viết bài chia sẻ.
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Diệu Hằng hanh thông thế sự viên thành mọi ước nguyện chính đáng.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu, hạnh phúc của Phật Tánh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh vị rút corona sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum!

 23. Mật Định Châu says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này ạ.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng với những cảm niệm sâu sắc.
  Những dòng chia sẻ nhiều ý nghĩa của huynh Mật Diệu Hằng đã cho thấy được mức độ nguy hiểm của một loại virus có tên là bỏn xẻn và chỉ có vị Thầy với đầy đủ những phẩm hạnh mới giúp được chúng con cách ly và chiến thắng virus đó. Con hiểu thêm rằng Thầy là suối nguồn của mọi sự cứu giúp trong đời này và mọi hạnh phúc trong đời sau đối với chúng con và chúng sanh. Con cảm tạ ơn Thầy. Cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng đã chia sẻ.
  Con cầu nguyện Thầy mạnh khỏe, trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Cầu nguyện cho dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum

 24. Mật Giu Se says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con hoan hỷ với bài viết huynh Mật Diệu Hằng. Vị Thầy là suối nguồn bình an và hạnh phúc, vậy không nên bỏn xẻn dù là thái tử sáng chói hay phận ngoại đạo.
  Cầu nguyện chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ!
  Om mani padme hum !

 25. Mật Thiệu says:

  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy.
  Con hoan hỷ với những dòng cảm niệm thấm đẫm lòng sùng kính Đạo sư của đạo huynh Mật Diệu Hằng. Qua bài này, đạo huynh Mật Diệu Hằng đã cho con biết được vai trò cũng như tầm quan trọng của vị Thầy trong cuộc hành trình tiến về thành phố giải thoát của một hành giả. Chỉ có vị Thầy với sự từ bi và trí tuệ mới phát hiện ra những lỗi lầm tiềm ẩn, những” virus bỏn xẻn” trong tâm thức của học trò mà chúng con không nhận ra. Những virus này nếu không được loại trừ thì chúng không chỉ phá hủy thân căn huệ mạng của chúng con ở đời này mà còn những kiếp về sau. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi kham nhẫn, đánh trúng vào những lỗi lầm tiềm ẩn mà nhờ đó chúng con biết quán xét những hành vi thân, ngữ, tâm của mình về đúng với quỹ đạo chánh pháp.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện đạo huynh Mật Diệu Hằng hanh thông mọi việc.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 26. Mật Mai says:

  Kính Bạch Thầy !
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ
  Mật Mai hoan hỷ với những dòng chia sẽ của đạo huynh Mật Mật Diệu Hằng.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã cứu vớt chúng con thoát khỏi vũng bùn tà kiến, và đã chỉ dạy cho chúng con, giúp cho chúng con nhìn nhận để chống lại và tiêu diệt con” virut bỏn xẻn”.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ. Om Mani Padme Hum!

 27. Mật Hồng Liên says:

  Kính Bạch Thầy
  Bài này con đã đọc rồi ạ
  Con xin hoan hỷ với những cảm niệm chân thành thấm đẫm lòng sùng kính Đạo sư của huynh Mật Diệu Hằng . Qua đây cho con hiểu rõ hơn về hiểm hoạ của việc hiểu không tường tận những điều mình biết
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid 19 sớm được tiêu trừ
  Om mani padme hum

 28. Mật Dũng Tấn says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của huynh Mật Diệu Hằng với những dòng cảm niệm sâu sắc và đầy ý nghĩa.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc trong Phật tánh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 29. Mật Hoa Pháp ( 9 tuổi ) says:

  Kính Bạch Thầy .
  Con Mật Hoa Pháp đã đọc xong bài này ạ!
  Con cảm tạ ơn Thầy
  Con câu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lơi lạc của chúng sanh con câu nguyện virut corona sớm ngay được tiêu trừ
  Om Mani Padme Hum.

 30. Mật Quỳnh Nguyên says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ với những dòng cảm niệm ý nghĩa của huynh Mật Diệu Hằng trong bài viết này.
  Qua bài viết này của huynh Mật Diệu Hằng đã giúp cho con hiểu được rằng vị Thầy chính là suối nguồn của mọi sự cứu giúp trong đời này và hạnh phúc trong những đời sau.
  Con hiểu rằng chúng con phải luôn biết trân quý, trưởng dưỡng lòng Sùng kính Đạo sư, trưởng dưỡng niềm tin và luôn biết quán xét trong mọi hành vi Thân – Ngữ – Tâm của mình để tránh đi lệch quỹ đạo chánh pháp, phụ tấm lòng từ bi của vị Thầy, tự đẩy mình vào hiểm hoạ vì “Hiểu không thấu đáo: lợi bất cập hại”.
  Con cảm tạ ơn vị Thầy từ bi đã luôn quan tâm, dạy bảo chúng con với lòng Bồ đề tâm không ngừng nghỉ, cảnh tỉnh kịp thời để chúng con tỉnh thức quán xét, trở về đúng quỹ đạo chánh pháp và được “An lạc đời này – Cực lạc đời sau”.
  Đệ cảm ơn huynh Mật Diệu Hằng đã chia sẻ những dòng cảm niệm ý nghĩa.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Nguyện cho tà linh ám hại bạn đọc chanhtuduy.com sẽ không còn hiệu lực.
  Cầu nguyện cho đại dịch virus Covid 19 được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 31. Mật Tú Viên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài cảm niệm của đạo huynh Mật Diệu Hằng rồi ạ. Con hiểu rằng tự bản thân chúng con không thể nhận ra “virus bỏn xẻn” hay các virus đang âm thầm hủy hoại huệ mạng chúng con, mà chỉ có vị Thầy với lòng từ bi và trí tuệ mới giúp chúng con nhận diện những virus ấy và ban cho chúng con cơ hội quán xét bản thân để loại trừ. Qua bài, con được hiểu thêm rằng: hiểu không thấu đáo lợi bất cập hại. Điều đó thôi thúc con cần đọc kĩ, hiểu sâu các bài Pháp của vị Thầy, để có hành động thực tế đúng theo quỹ đạo chánh Pháp. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi kham nhẫn giáo hóa chúng con bằng nhiều phương tiện.
  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy sức khỏe, thân tâm an tịnh và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 mau chóng được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status