Jan 3, 2015

Posted by in Giảng Pháp | 70 Comments

Bài giảng: PHÁP CHUẨN BỊ CHO NGƯỜI TU ĐẠO PHẬT

Bài giảng: PHÁP CHUẨN BỊ CHO NGƯỜI TU ĐẠO PHẬT PHÁP CHUẨN BỊ Mời quý đạo hữu nghe bài giảng “Pháp chuẩn bị cho người tu đạo Phật” của Thầy Thinley – Nguyên Thành theo đường link sau: 1. Pháp chuẩn bị (phần 1): http://chanhtuduy.com/wp-content/uploads/2015/01/Phap-chuan-bi-phan-1.mp3   2. Pháp chuẩn bị (phần 2): http://chanhtuduy.com/wp-content/uploads/2015/01/Phap-chuan-bi-phan-2.mp3   PHÁP TU CHUẨN BỊ CỦA NGƯỜI TU PHẬT (Dàn bài chi tiết)


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers/ learners:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with your infomation to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status