Oct 30, 2020

Posted by in Giáo điển | 90 Comments

THẦY MẤT RỒI, CẦU CỨU AI?

Các trò thân mến! Sau khi đọc hết lá thư của trò Tantra Amishuta, vài trò trong nước lo lắng rằng nhỡ như vị Thầy mất rồi, làm sao trò kêu cứu trong lúc hoảng sợ, vào trường hợp tuyệt vọng, hoặc đương khi thần thức đang vật vờ trong gió nghiệp? Có trò còn viện dẫn là nhiều thánh chúng nghe tin Đức Phật sẽ nhập diệt, liền tự xin “đi trước” bằng những hình thức khác nhau như thị hiện bệnh suy, dùng lửa tam muội đốt cháy nội tạng như 500 vị A la hán nọ, về quê nhà chuẩn bị hậu sự như Xá lợi phất, còn trưởng lão Ca diếp vào núi Kê Túc nhập diệt…Lẽ nào khi Thầy mất các trò còn chưa đến lão niên, chưa đắc thánh quả, sao có thể noi gương các bậc thánh trí? Các trò thân mến! NỗiĐối với bạn đọc:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status