Mar 9, 2017

Posted by in Giáo điển | 111 Comments

THIỆN PHÁP CỘNG VỚI TÀ TÂM TRỞ THÀNH GÌ?

THIỆN PHÁP CỘNG VỚI TÀ TÂM TRỞ THÀNH GÌ? Bài Một:  VẼ RẮN THÊM CHÂN Thế nào gọi là tà tâm? Bất kỳ những thái độ, động cơ của bản tâm con người làm khởi phát hành vi cụ thể, nhưng không vận hành theo quỹ đạo Chánh pháp gọi là tà tâm. Bởi vậy có câu ngạn ngữ “Tâm si tu Phật, Phật thành ma”, đó là vì người tu không dựa trên nền tảng Bồ đề tâm, ngộ nhận về mục đích và ý nghĩa. Một người đang giai đoạn tu học ngộ nhận về mình, học đòi tu hành là do tà tâm mà ra. Không ít người trong họ sau khi tìm hiểu giáo thuyết Phật đà, không đầu tư vào Văn tuệ nghiêm cẩn, đến đâu và đi với ai thường khoác lác trước chúng sanh là mình đã được cái này, trải nghiệm cái kia;

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status