Oct 7, 2014

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 34 Comments

Thư gửi các trò 121: NHỮNG CÚ SỐC TÂM LINH

Thư gửi các trò 121: NHỮNG CÚ SỐC TÂM LINH Các trò thân mến! Nguyễn Tất Kiểm từ thành phố Hà Nội vào Mật gia Trung tâm hôm thứ Bảy ngày 06.10.2014, tại đây trò ấy quy y Tam bảo. Năm nay, Tất Kiểm gặp nhiều khó khăn trong thương vụ, qua Chanhtuduy.com trò ấy nhận thức rằng do thiếu phước nên khó có thể làm giàu. Đúng vậy! Muốn làm ăn thành đạt cần dựa trên phước lành gây tạo bằng sự bố thí, cúng dường, từ thiện từ kiếp trước. Muốn làm chính trị thành công cần dựa trên nền tảng đạo đức. Muốn tu hành thành tựu cần dựa trên nền tảng trí tuệ. Tất Kiểm tuy không am tường nguyên lý này nhưng từ tận sâu thẳm tâm tư, vẫn muốn tìm một giải pháp tâm linh phù hợp. Trò ấy tâm sự: “Con và người


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers/ learners:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with your infomation to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status