Oct 7, 2014

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 34 Comments

Thư gửi các trò 121: NHỮNG CÚ SỐC TÂM LINH

Thư gửi các trò 121: NHỮNG CÚ SỐC TÂM LINH Các trò thân mến! Nguyễn Tất Kiểm từ thành phố Hà Nội vào Mật gia Trung tâm hôm thứ Bảy ngày 06.10.2014, tại đây trò ấy quy y Tam bảo. Năm nay, Tất Kiểm gặp nhiều khó khăn trong thương vụ, qua Chanhtuduy.com trò ấy nhận thức rằng do thiếu phước nên khó có thể làm giàu. Đúng vậy! Muốn làm ăn thành đạt cần dựa trên phước lành gây tạo bằng sự bố thí, cúng dường, từ thiện từ kiếp trước. Muốn làm chính trị thành công cần dựa trên nền tảng đạo đức. Muốn tu hành thành tựu cần dựa trên nền tảng trí tuệ. Tất Kiểm tuy không am tường nguyên lý này nhưng từ tận sâu thẳm tâm tư, vẫn muốn tìm một giải pháp tâm linh phù hợp. Trò ấy tâm sự: “Con và người

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status